Ortak sağlık ve güvenlik birimi, birçok işyerinde kullanılan bir yaklaşımdır. Bu birim, işyerindeki herkesin sağlığı ve güvenliği konusunda işbirliği yaparak çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için tasarlanmıştır.İşyerinde sağlık ve güvenliğin korunması, hem işveren hem de çalışanlar için önemlidir. İşverenler, çalışanlarının sağlığına ve güvenliğine uygun bir ortam sağlamakla yükümlüdürler. Çalışanların ise, kendilerini ve diğerlerini tehlikelerden korumak için birtakım önlemler alması gerekmektedir. İşte ortak sağlık ve güvenlik birimi, işyerindeki herkesin bu sorumluluğunu paylaşmasını sağlar.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi, işyerindeki herkesin katılımı ile çalışır. Bu birim, işyerindeki tehlikeli durumların belirlenmesi, işyerindeki çalışanların eğitilmesi, tehlikeli maddelerin işlenmesi için gerekli önlemlerin alınması ve işyerindeki tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması gibi konularda çalışmalar yapar. Bu sayede, işyerindeki tüm çalışanlar birbirlerinin sağlığı ve güvenliği için işbirliği yaparlar.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi, işyerindeki herkesin sağlık ve güvenlik konularında bilinçlenmelerine yardımcı olur ve işyerindeki tehlikelerin farkında olmalarını sağlar. Ayrıca, işyerindeki tüm çalışanların sağlığı ve güvenliği için önlemler alınması konusunda işbirliği yapar. Bu sayede, işyerindeki herkesin sağlık ve güvenliği konusunda birbirlerine yardım etmeleri beklenir.