Home

İş Yerinde Sıfır Kaza

Çalışma ortamlarında çalışanlarının sağlık ve güvenliğine tehdit oluşturabilecek etkenlerin belirlenmesi, bu etkenlerin ölçülebilir ve sayılabilir hale getirilmesi, yasal mevzuat kapsamında kullanılan ekipmanların (basınçlı/ kaldırma ekipmanları) değerlendirilmesi ve raporlanması, yapılacak saha çalışmaları ile İSG sisteminin kurulması ve sürekliliği için temel oluşturacaktır.

Belgelerimiz

EfeOSGB, yetkilendirilmiş birim olma yolunda tüm sorumluluklarını yerine getirerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurmuş olup İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’nce yapılan denetimin ardından “Yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

Hizmetlerimiz

Bünyemizde barındırdığımız, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve sağlık personelleri ile iş yerlerine hizmet vermekteyiz.

Referanslarımız

Birlikte Daha Güçlüyüz!

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti İçin Formu Doldurun, Sizinle İletişime Geçelim

EFE OSGB 2012 yılı haziran’ ında iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman hekimler ile uzman iş güvenliği mühendisleri tarafından kuruldu. 27.09.2012 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 260 Nolu belge ile Efe Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak yetkilendirildik.